Samarbeidspartnere

Dette er et multisenterstudie med regionale sentre rundt om i Europa. Studien ledes fra Bergen.

Europa

Norge: 4 regionale sentre

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Norgeskart


 

Sverige: 3 regionale sentre

 • Stockholm
 • Örebro
 • Linköping

sverige

Danmark: 3 regionale sentre

 • København
 • Århus
 • Odense

danmark

Nederland: 1 regionalt senter

 • Amsterdam

nederland