Om RAM-MS studien

Dette prosjektet har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon og beste godkjente MS medikament (alemtuzumab).

I Norge har rundt 6000 personer attakkpreget MS. Frem til nå har vel 30 MS-pasienter blitt behandlet med autolog stamcelletransplantasjon i Norge, og hvert år behandles et større antall norske MS-pasienter med legemiddelet alemtuzumab (Lemtrada®).

Autolog stamcelletransplantasjon er ikke godkjent som standard MS-behandling i Norge, og det er tidligere ikke gjort noen studie for å sammenligne effekten av disse to MS-behandlingene. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk.

Pasienter som kan være aktuelle for studien skal henvises fra sin behandlende nevrolog til regionalt studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier og randomisering til studien.

Detaljert informasjon om henvisningen finner du under fanene "For pasienter og pårørende" og "For helsepersonell"

Inklusjonskriterier:

1) Attakk under pågående MS-behandling siste år, behandlet med steroider og verifisert på MR.
2) MR: Minst 1 kontrastladende lesjon eller minst 3 nye eller forstørrede T2-lesjoner.
3) Alder: 18-50 år.
4) RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
5) EDSS 0 til 5,5.
6) Attakket/attakkene må ha oppstått > 3 måneder etter oppstart med immunmodulerende medikament.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.