HELSENORGE

Revidert EIBI fagprosedyre (Early Intensive Behavioral Intervention)

Revideringsarbeidet er avsluttet og fagprosedyren vil snart være å finne igjen på Helsebiblioteket.

Gutt leker med lego på gulvet sammen med voksen. Foto

Det legges ut informasjon på våre nettsider så snart prosedyren er tilgjengelig på Helsebiblioteket.

I forbindelse med den reviderte utgaven av fagprosedyren blir det 26. oktober arrangert en fagdag med fokus på tematikk knyttet til EIBI.  

Hold av datoen, og følg med på regionale enheter sine nettsider for nærmere informasjon.