HELSENORGE

Prosjektoversikt ROAS

Oversikt over alle pågående forskningsprosjekter som bruker data fra ROAS.

Prosjektoversikt
​​​Prosjektnr i REK
Prosjekttittel


Prosjektleder​
GodkjentSluttdato
2009/2555Autoimmunt polyend​okrint syndrom type I
Eystein Husebye04.02.199931.12.2030
2012/842Spyttkortisol som screening for mistenkt Cushing syndrom hos barnGrethe Ueland10.05.201201.12.2021
2013/545Døgnvariasjon av androgene hormoner målt i spytt med massespektrometriPaal Methlie01.03.201331.12.2033
2013/742Oppfølging ved primær hyperaldosteronismeMarianne Grytaas07.06.201331.12.2030
2013/994Europeisk register og biobank for studier av binyresvulsterEystein Husebye
2013/1505Endokrinologisk forskningsbiobankEystein Husebye09.10.201301.01.2050
2013/1504Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (FOAS)Eystein Husebye01.09.199626.08.2050
2014/316EURINE ACT BinyresvulsterEystein Husebye10.04.201415.02.2024
2014/1916 - 6667Aldosteronrytme ved primær hyperaldosteronismeKristian Løvås11.12.201431.12.2024
2015/872Dynamisk hormondiagnostikkEystein Husebye18.08.201531.12.2022
2015/2053Immunologiske og genetiske årsaker til organ-spesifikke sykdommer - identifisering av familiære recessive mutasjonerAnette Bøe Wolff07.12.201531.12.2023
2015/2346Immunologisk karakterisering av T celler i binyrebarken ved primær binyrebarksviktBergithe Oftedal01.02.201631.12.2025
2017/624Genetisk analyse hos pasienter med Addison sykdomAnette Bøe Wolff06.07.201731.12.2023
2017/2103Acetylering av hormoner i hypofyse-binyrebarkenEystein Husebye01.11.201731.12.2023
2018/751Kortisol restproduksjon ved binyrebarksviktMarianne Øksnes25.05.201801.05.2028
2018/1537Hypoandrogenisme hos Addison pasienterEystein Husebye30.10.201831.12.2024
2018/1417 Immunologiske og genetiske årsaker til OSSEystein Husebye30.11.201831.12.2030
2019/1154Binyreblødninger som årsak til binyresvikt - forekomst og årsakerEystein Husebye27.06.201931.08.2022
2019/1146Helserelatert livskvalitet ved Addisons sykdomMarianne Øksnes27.06.201901.02.2024
41864Steroidproduserende celler ved binyresviktEystein Husebye15.10.201915.10.2024
79348Kartlegging av klinisk og biokjemisk forløp ved autoimmun tyroideasykdom hos pasienter behandlet med alemtuzumab for multippel skleroseGrethe Ueland05.02.202020.01.2025
128102COVID-19 infections in patients with primary adrenal insufficiencyEystein Husebye30.04.202031.12.2022
173172Immundefekter hos pasientar med endokrin autoimmunitet og psoriasisAnette Bøe Wolff12.10.202031.12.2023
212734Oral helse hos pasienter med APS-IIleana Marthinussen
220999CovidenzaEystein Husebye09.03.202131.12.2025
204586Persontilpasset behandling ved Graves sykdom; basert på kunnskap om
langtidsprognose og nyere biomarkører
Grethe Ueland22.02.202131.12.2028
234967Autoimmun tyroidea ved Addisons sykdomGrethe Ueland13.04.202101.03.2026
274812E Mer informasjon om enkeltprosjekt kan fåes hos Regional etisk komite REK-Portalen (rekportalen.no)majledysplasi hos cøliaki-pasienterAnette Bøe Wolff08.09.202131.12.2023
285891Vaksinerepsons mot Covid-19 i APS I pasienterEystein Husebye08.09.202131.12.2025
236466Persontilpasset behandling ved Graves´ sykdom; basert på kunnskap om nyere biomarkørerGrethe Ueland01.03.202131.12.2031

 Mer informasjon om enkeltprosjekt kan finnes hos Regional etisk komite​ ​

Fann du det du leita etter?