HELSENORGE

Problem med fasttelefoni på Haukeland

Grunna tekniske problem kan det vere vanskeleg å nå fram til fasttelefonar på Haukeland universitetssjukehus. 

Dei som opplev problem med å kome gjennom, blir beden om å ringe sentralbord  55 97 50 00 eller mobilnummer om ein har dette. 

Det er forventa at problema er løyst innan klokka 10. 

Vi oppmodar publikum som ikkje har akutt behov for å kome i kontakt med sjukehuset om å vente til etter klokka 10 med å ringe. 

Vi beklagar eventuelle ulemper dette medfører for våre brukarar.