HELSENORGE

Opplæring i 4-dagers behandling

Til klinikker som ønsker å få opplæring i 4-dagers behandlingen Bergen 4-day Treatment, B4DT.

​Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen om å etablere Bergen Center for Brain Plasticity. Formell oppstart er 1. juni 2019.

Det er svært stor pågang fra klinikker som ønsker opplæring i B4DT, både nasjonalt og internasjonalt, og for å sikre god og planmessig spredning innføres det nå en ordning der klinikker som ønsker opplæring, søker om dette. Det vil være styret i BCBP som behandler plan for spredning. Planen er å starte med nye klinikker to ganger i året, og første nye omgang blir på høsten 2019. 

Dersom din klinikk ønsker å komme i betraktning, kan du lese her om rammer for opplæring, bruk etc. og sende oss en mail.

Det understrekes at vi kun inngår samarbeidsavtaler med klinikker og ikke enkeltpersoner.


Fann du det du leita etter?