Sosiale medier

Haukeland universitetssjukehus er aktiv i fleire sosiale medier: