HELSENORGE

Protonbygg på Radiumhospitalet godkjent

På det nye Radiumhospitalet i Oslo etableres ett av to sentre for behandling av kreft med protonstråling i Norge. Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet godkjent planene. De vurderer at planene er i tråd med strålevernregelverket og byggingen av landets første senter for behandling av kreft med protonstråling kan starte.