Pressemelding

Haukeland universitetssjukehus og Voss sjukehus gir ut pressemeldingar i etterkant av ulukker og hendingar som kan ha interesse for media. Meldingane er standardiserte og gir dei opplysningane vi kan gå ut med. 

Ambulanse. Foto.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fordi helsepersonell må prioritere diagnostisering og behandling av pasientar kan det ta litt tid før pressemelding blir lagt ut. Vi ber om forståing for dette.
Pressemeldingane blir oppretta så raskt som mulig.
 

Policy for oppdateringar

I utgangspunktet blir det berre lagt ut ei melding for kvar pasient. Ved alvorleg skade vil det komme ei oppdatering av pressemeldinga på føremiddagen dagen etter når legevisitten er ferdig.
 
Ved kritisk skade vil det komme ei oppdatering også den tredje dagen. 
Det vil ikkje bli gitt nye tilstandsrapportar på ettermiddags- og kveldstid.
 

Kommunikasjonsavdelinga

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 8 -15.30. 
Vakttelefon: (+47) 95 89 04 45 - utanom vanleg kontortid. Vi har heimevakt og er ikkje til stades på sjukehuset. Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida. Det blir ikke gitt oppdateringar på tilstanden på vakttelefonen mellom kl. 22.00 og 08.00.
 
Ved feil på nettsida eller ved behov for rettleiing, send e-post til ​Kommunikasjonsavdelinga: info@helse-bergen.no​
 

 

Ordbruk

Vi brukar vanlegvis tre forskjellige begrep: lettare, alvorleg eller kritisk skadd.

 

Nyttige lenker for media: 

Fritak frå teieplikta (doc)Retningslinjer for media

 

​​​​​​​​​​

RSS - ​​For å abonnere ​på pressemeldingslista i ditt e-post program, mobil, nettbrett eller annet.​​​​​​​​​​

Pressemeldi​ngar​

  
  
  
  
  
  
  
  
SnøscooterulukkeVoss21.01.2018 12:008Mann/gutPasienten er alvorleg skaddVoss sjukehus22.01.2018 12:00
UtforkjøringLindås19.01.2018 13:0030Mann/gutPasienten er utskrivenHaukeland universitetssjukehus22.01.2018 12:00
SnøscooterulukkeVoss21.01.2018 12:0040Mann/gutPasienten er lettare skaddVoss sjukehus21.01.2018 20:00
SnøscooterulukkeVoss21.01.2018 12:0020Mann/gutPasienten er lettare skaddVoss sjukehus21.01.2018 20:00

​​

Meldingane er standardiserte og gir alle dei opplysningane vi kan gå ut med.