pasient og personell i prat på benk.foto

Pasientrekneskap 2017

​I 2017 hadde Haukeland universitetssjukehus eit budsjett på om lag 11, 8 milliardar kroner.

Av desse pengane brukte vi 11 milliardar til drift og 790 millionar kroner på nytt medisinsk utstyr og nye bygg. Mottaksklinikken vart offisielt opna i 2017 og er no i full drift. Barne- og ungdomssjukehuset byggetrinn 1 vart sluttført ved årsskiftet 2016/2017. Byggesteg 2 er i full gang og skal stå ferdig i 2023.

Sjå årsmeldinga

Sjå årsrekneskapen


Fann du det du leita etter?