lege ser på pasient - behandling

Pasientrekneskap 2016

I 2016 hadde Haukeland universitetssjukehus 12,1 milliardar kroner til disposisjon.

Vi investerer for framtida

Av desse pengane brukte vi 903 millionar kroner på nytt medisinsk utstyr og nye bygg. Både Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys’ hus og det nye Barne- og ungdomssjukehuset tok i mot sine første pasientar i 2016.

Sjå årsmeldinga for 2016Når ting går galt

Dette skjedde i 2016

 • Forsking

  Gjennom forskinga vår sikrar vi deg stadig betre og meir moderne behandling. Vi har Noregs nest største medisinske og helsefaglege forskingsmiljø.

 • ​Opplæring av pasientar og pårørande

  I opplæringa av pasientar og pårørande er målet at du skal bli sjølvstendig, føle deg trygg og klare å meistre eige liv.

 • Utdanning

  Medarbeidarane er den viktigaste ressursen Helse Bergen har. Den største utfordringa til føretaket er evna til å tiltrekkje, rekruttere, utvikle, bruke og behalde medarbeidarar med rett kompetanse.

 • Pasientbehandling

  Nokre pasientar blir innlagt, andre får dagbehandling og dei fleste møter til avtalte enkelttimar. Til saman vart dette om lag 900 000 pasientmøter i 2016. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.