Pasientrekneskap 2015

I 2015 hadde Haukeland universitetssjukehus om lag 11 milliardar kroner til disposisjon, 12 000 tilsette og akuttberedskap heile døgnet.