HELSENORGE

Informasjonskapslar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.


Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Då vil imidlertid sidene ikkje fungere optimalt. Du kan og slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling. Tips om korleis du administrerer informasjonskapslar: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b

Desse informasjonskapslane blir nytta på nettstaden:​

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å sette kva språkversjon av sidene som skal bli vist og til å samle inn statistikk.

Oversikt - i​nformasjonskapslar ​på nettstaden
​Informasjonskapsel​Brukast av
​Skildring
​_pk_id*
​Matomo
​Denne kapselen bruker vi til å skille brukerne fra hverandre. ​

_pk_ses*
​Matomo
​Denne kapselen bruker vi til å skilja besøk frå kvarandre

_pk_ref*
​Matomo
​Denne kapselen gjør det mulig å vite hvilken ekstern side brukeren kom ifra og gjør det mulig å forstå landskapet nettstedet befinner seg i.

MATOMO_SESSID
​Matomo
​Denne kapselen gjer det mogleg for brukaren å unngå sporing.
​SearchSession​Sharepoint​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.
​SearchQuery​Sharepoint​Inneheld siste søk som vart gjort på sida.
​FNSP.CurrentLCID​Sharepoint​Faktisk språk på sida.
​FNSP.User PreferredLanguage

​Sharepoint​Språket som brukaren føretrekker. Blir sett i samanheng med språket brukaren har valt, slik at det same språket er valt på førehand neste gong brukaren besøker nettstaden.
​WSS_FullScreenMode

Sharepoint​​Blir brukt av Sharepoint til å lagre dersom ei side skal bli vist i fullskjermmodus.
​WOPISessionContext
​Sharepoint
​​Blir brukt for å seie kva side brukar skal bli send (navigert) tilbake til etter at vedkommande har sett på eit dokument eller ei side.


Brukarundersøking

Vi utviklar felles nettløysning for å svare på brukarane sine behov. Vi gjennomfører derfor både brukartestar og brukarundersøkingar på nettstaden ved hjelp av Hotjar. Desse testane føregår over korte periodar gjennom av året. Verktøyet gir oss nyttig innsikt i kva brukarane gjer og ønsker å gjere på nettstadane våre.

Vi koplar ikkje dine svar med atferden din på nettstaden, og all informasjon er anonymisert. Du kan velje å ikkje delta ved å følgje denne rettleiaren                     

Desse informasjonskapslane blir nytta i forbindelse med brukarundersøkingar
O​versikt - informasjonskapslar brukarundersøking
Informasjonskapsel
​Beskrivelse
Varigheit

​tes

​Hotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar samhandler med ein modal popup-undersøking. Blir brukt for å sikre at den same invitasjonen om å delta i undersøkinga ikkje blir vist igjen,  om han allereie er vist ein gong.

​365 dagar

_hjDonePollsHotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar har fullført ei avstemming ved hjelp av avstemmings-widgeten. Blir brukt for å sikre at den same avstemminga ikkje blir vist igjen, om brukaren allereie har fylt ut ein gong.

​365 dagar

​_hjMinimizedPollsHotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar minimerer ein avstemmings-widget. Blir brukt for å sikre at ruta med undersøkinga held seg minimert når ​ein brukar navigerer gjennom nettstaden.

​365 dagar

​_hjDoneTestersWidgetsHotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar sender inn informasjon i widgeten "Rekruttering av brukartestarar". Blir brukt for å sikre at same skjema ikkje blir vist igjen om det allereie er fylt ut.

365 dagar​

​_hjMinimizedTestersWidgetsHotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar minimerer ein widget for rekruttering av brukartestarar. Blir brukt for å sikre at widgeten held seg minimert når brukaren navigerer gjennom nettstaden.

​365 dagar

​_hjShownFeedbackMessage​Hotjar-informasjonskapsel. Blir sett når ein brukar minimerer eller fullfører innkommande tilbakemelding. Dette blir gjort for at innkommande tilbakemeldingar blir lasta inn som minimert umiddelbart dersom dei navigerar til ei anna side der denne er sett til å bli vist.

​365 dagar

​_hjid​Hotjar-informasjonskapsel. Blir sett når brukar først lander på ei side med Hotjar-skriptet. Blir brukt til å beholde den tilfeldige brukar-IDen, unik for besøket. Dette sikrer at påfølgande besøk på same nettstad blir tilskrive same brukar-ID.

​365 dagar

Fann du det du leita etter?