HELSENORGE

Kompetanse­tenester

Nasjonale behandlingstenester

Nasjonal behandlingstjeneste for endobronkial brakyterapi

Nasjona​l behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere 


Fleirregionale behandlingstenester 

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletrans​plantasjon 

​Flerregional behandl​ingstjeneste for episkleral brachyterapi 

Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom 

Flerregional behandlingstjeneste for leppe​-kjeve-ganespalte 

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling 


Nasjonale kompetansetenester 

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer 


Nasjonale senter 

​Nasjonalt senter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

Nasjonalt senter for søvnsykdommer (SOVno) 

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer 


Nasjonale kvalitets- og kompetansesenter 

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd 

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for hjemmerespiratorbehandling​ 

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd 

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose (MS) 

Nasjonal kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer 


​​Regionale kompetansesenter 

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 

Regionalt kompetansesenter for klinisk ​forskning 

​Regionalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri 

Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling

Regionalt kompetansesenter for smitt​evern i Helse Vest 


Andre nasjonale og regionale oppgåver 

Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbilding, fMRI 

Nasjonalt ko​​​​mpetansenettverk for legemidler til barn 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom 

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar 

Regionalt fagmiljø for​ autisme, ADHD, tourettes syndrom i Helse Vest​​ 

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest​​ 

Radio-medi​co​​​ 


Meir informasjon

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre 

Forskingsrutinar 

Nasjonalt servicemiljø for kva​litetsregistre 

Register i He​lse Bergen 

Årsrapportar for dei høgspesialiserte tenestene

Fann du det du leita etter?