Kompetanse­tenester

Nasjonal behandlingsteneste

Nasjonal behandlingstjeneste for avans​ert brannskadebehandling Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere​ Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

 

Flerregional behandlingstjeneste

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletrans​plantasjon ​Flerregional behandl​ingstjeneste for episkleral brachyterapi Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom Flerregional behandlingstjeneste for leppe​-kjeve-ganespalte Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

 

Nasjonal kompetansetjeneste

​Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling​ Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer  Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

 

Regionalt kompetansesenter

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Regionalt kompetansesenter for klinisk ​forskning ​Regionalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

 

Andre nasjonale/regionale oppgaver

Kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbilding, fMRI Nasjonalt ko​​​​mpetansenettverk for legemidler til barn Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar Regionalt fagmiljø for​ autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi​

​Meir informasjon

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre Forskingsrutinar Nasjonalt servicemiljø for kva​litetsregistre Registre i He​lse Bergen

Årsrapportar for dei høgspesialiserte tenestene