Kompetanse­tenester

Nasjonal behandlingsteneste

Nasjonal behandlingstjeneste for avans​ert brannskadebehandling Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjevar Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere​ Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

 

Fleirregional behandlingsteneste

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletrans​plantasjon ​Flerregional behandl​ingstjeneste for episkleral brachyterapi Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom Flerregional behandlingstjeneste for leppe​-kjeve-ganespalte Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

 

Nasjonal kompetanseteneste

​Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling​ Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer  Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

 

Regionalt kompetansesenter

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Regionalt kompetansesenter for klinisk ​forskning ​Regionalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

 

Andre nasjonale/regionale oppgåver

Kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbilding, fMRI Nasjonalt ko​​​​mpetansenettverk for legemidler til barn Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar Regionalt fagmiljø for​ autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi​

Meir informasjon

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre Forskingsrutinar Nasjonalt servicemiljø for kva​litetsregistre Registre i He​lse Bergen

Årsrapportar for dei høgspesialiserte tenestene


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.