Viktig bussendring: Haukeland nord blir stengd 24. juni

Frå morgonen 24. juni er busshaldeplassen nord for Sentralblokka stengd - i begge retningar. Grunnen er at Bybanen skal starte arbeidet med den nye underjordiske haldeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass. Arbeidet vil vare til ut 2022.

Haldeplassen Haukeland nord blir stengd frå 24. juni 2019

Det nye underjordiske bybanestoppet er eit av dei store utbyggingsprosjekta som skal pågå på Haukelandsområdet dei neste åra.

 
Les alt om endringa på sidene til Skyss.
Nye buss-stopp
Haldeplassen Haukeland sjukehus nord (begge retningar) blir altså lagt ned frå og med 24. juni.
Nye haldeplassar:
• Ulriksdal (begge retningar) – for linje 2, 3, 80
• Møllendalsbakken (begge retningar) – for linje 12, 20, 21, 403
Busslinjer som blir påverka:
• Linje 2, 3, 80
Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord i begge retningar, næraste haldeplassar blir mellombelse haldeplassar ved Ulriksdal, alternativt eksisterande haldeplassar Haukeland sjukehus sør.
• Linje 12, 20, 21, 403
Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord i begge retningar, nye mellombelse haldeplassar blir oppretta i Møllendalsbakken. 
• Linje 25, 27, 28, 604
Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord.
Start- og endehaldeplass blir Haukeland sjukehus sør.
Frå 12. august 2019:
Haldeplass Haukeland sjukehus nord i retning frå sentrum blir gjenåpna (for linje 12, 20, 21 og 403), og Møllendalsbakken i retning frå sentrum blir då stengd.

Skyss sin Reiseplanleggar og appen Skyss Reise vil vere oppdatert med nye  haldeplassar.
Haukeland sør det beste for mange
For mange pasientar som skal til sjukehuset, og tilsette som arbeider i bygga på Haukelandsomårdet vil det vere lettare å bruke haldeplassen sør for Sentralblokka – Haukeland sør. Men alle må vere førebudde på at denne haldeplassen vil bli mykje meir travel i dei åra Haukeland nord er stengt. Statens vegvesen arbeider med tiltak for å blant anna redusere sykkeltrafikk forbi haldeplassen. 
 
 
Frå Haukeland sør er det følgande anbefalte gangvegar inn på Haukelandsområdet:
 
For passasjerar som går av på Haukeland sør – i retning sør:
- Unngå å krysse Haukelandsvegen, gå inn på sjukehusområdet langs Konrad Birkhaugs hus
 
For passasjerar som går av på Haukeland sør – i retning nord.
- Skal du til Sentralblokka, Glasblokkene, BB-bygget eller Labbygget er det anbefalt å bruke gangtunellen under sjukehuset og gå opp trappa inn til Sentralblokka.
- Skal du til Konrad Birkhaugs hus eller Marie Joys hus er det anbefalt å gå opp gangvegen i øst, gjennom miniparken over Haukelandstunnelen og bort til bygga.
- Skal du til KK, Haukeland hotell, Augebygget eller andre bygg vest på området,  bruk gangtunellen under sjukehuset, gå opp trappa og til Sentralblokka og så videre enten via sjukehusparken eller via tunellane.