HELSENORGE

Utbrotsbakterien funne i eingongsklutar

Utbrotet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sjukehus i Noreg omfattar no 239 pasientar. Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist utbruddsbakterien i ei pakke med ferdig fukta eingongs-vaskeklutar som ofte blir brukte til intensivpasientar i sjukehusa.

Det er påvist Pseudomonas​ aeruginosa utbrotsstamme i ein ferdig fukta eingongs vaskeklut frå ei uåpna pakke. I dag mandag er det påvist pseudomonas i ytterlegare 8 klutar i same batch. 


Det er registrert 10 pasientar med  Pseudomonas​ aeruginosa i Helse Bergen.