HELSENORGE

Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar for 2018

Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. 51 av prosjekta som har fått tildelt midlar, høyrer til Helse Bergen.

I tillegg til dei nye prosjekta har 152 stipendiatar og prosjekt fått vidareført si finansiering. Knapt 153 millionar kroner går til å finansiere dei nye og vidareførte prosjekta.


Her kan du sjå kven som har fått midlarLes meir om tildelinga hos Helse VestLes meir om forsking ved Haukeland universitetssjukehus