HELSENORGE

Tilbake til ein normal kvardag

Regjeringa har bestemt at Noreg skal opnast opp at frå laurdag 25. september klokka 16:00.

​Etter at endringane har trådt i kraft, vil nettstadene til FHI og Helsenorge verte oppdatert med kva råd og reglar som gjeld for befolkningen, kommunane, helsetenesta, næringsliv og andre.

Normal hverdag med økt beredskap - FHI

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap - regjeringen.no

- Vi i Helse Bergen ventar på denne oppdaterte informasjonen for å sjå om den førar til endringar hos oss i spesialisthelsetenesta, seier smittevernoverlege Dorthea Oma.

Her kan du lese kva som gjeld per no.