Til redaksjonane: Nyttårsfeiring 2019

Som tidlegare år vil overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus samle inn tal på eventuelle augeskader i forbindelse med nyttårsfeiringa 2019. Desse tala vil vere tilgjengelege etter klokka 15, 1. januar 2020.

Vi set pris på at redaksjonane ikkje ringer Bull eller vakttelefonen til sjukehuset før kl 15.00 denne dagen. Tala er ikkje klare før etter 15.

Tala blir lagt ut på www.helse-bergen.no.

Nils Bull er tilgjengeleg for intervju i forkant av nyttårsfeiringa, måndag 30. desember i arbeidstida. 

Nils Bull: 941 92 599

Vakttelefonen til Kommunikasjonsavdelinga er: 958 90 445

Med ønske om ei god jul og ei fredeleg nyttårsfeiring.

Vennleg helsing

Kommunikasjonsavdelinga