Studentar i sjukehuset

Det er svært viktig for helsetjenesten at studenter innen de helsefaglige profesjonene kan opprettholde normal studieprogresjon, så langt det lar seg gjøre, både for å sikre rekruttering av tilstrekkelig helsepersonell og for å hindre at vi får etterslep på helt nødvendig pasientnær praksis og klinisk undervisning.

Beredskapsledelsen i Helse Bergen har bestemt at det fremdeles vil bli gjennomføre planlagt praksis/klinisk undervisning i sykehuset, selv om det nå er økt smitte i samfunnet og smittevernstiltak er strammet inn. Dette gjelder studenter fra våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), VID vitenskapelige høgskole (VID) samt videregående skoler og fagskoler som HUS har avtale med.

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. En antatt ikke-smittsom, frisk student skal ikke behandles på andre måter enn en antatt ikke-smittsom, frisk ansatt. For oppdaterte tiltak se Helse Bergen nettside for ansatte.

Vi minner om retningslinjer som skal benyttes i forbindelse med studentaktivitet:


Situasjonen med studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen følges tett og er oppe som fast sak i Beredskapsledelsen ved HUS, samt i ukentlige digitale møtepunkt med UiB, HVL og VID. Hvis det er spørsmål eller behov for endringer i planlagt studentaktivitet kan det tas kontakt med FOU, Seksjon fag og utdanning ved 


Veiledning og vurdering av studenter

God veiledning og vurdering av studenter i praksis er viktig for kvalitet på læringsutbytte. Primært ønsker Helse Bergen at slik veiledning og vurdering skal foregå som fysiske møter mellom student, praksislærer og praksisveileder på sykehuset. Hvis smittesituasjonen tilsier at dette blir vanskelig å gjennomføre må avdeling/klinikk  (v/ leder og praksisveileder) sammen med praksislærer vurdere hva som er praktisk mulig å få til og om digital veiledning og vurdering bør gjennomføres i stedet. 

Det blir viktig å vurdere smittevernhensyn, reiseaktivitet for lærer og mulighet for å holde avstand, opp mot studentenes og praksisveileders behov. Forutsetningen for fysisk tilstedeværelse er at praksislærere følger de samme oppdaterte retningslinjer for smittevern som studenter med pre-screening, testing hvis kriteriene tilsier det, bruk av munnbind etc.

Oppdatert informasjon om detaljer rundt studentaktivitet i sykehuset blir lagt ut på intranettsiden «Studenter».