HELSENORGE

Studentaktivitet høsten 2020

Det er et felles mål for Helse Bergen og utdanningsinstitusjonene vi samarbeider med; Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen på Vestlandet (HVL), VID Vitenskapelige høgskole, å gjennomføre praksis for helsefaglige studenter høsten 2020.

Foto: Studenter i praksis
Les mer i overordnet EK dokument Covid-19 smittevern for pasientnær praksis og klinisk undervisning i Helse Bergen

Hvordan sikre at det ikke kommer syke studenter i praksis/klinisk undervisning?

Alle studenter skal fylle ut screeningskjema før de møter opp i sykehuset og vise det uoppfordret første dag. NB: Det er viktig at kontaktpersoner og praksisveiledere følger opp.


Informasjonsflyt med høgskolene

Det er etablert en beredskapsgruppe mellom Helse Bergen, HVL, VID, Haraldsplass Diakonale sykehus og Bergen kommune som har jevnlig dialog om eventuelle utfordringer, løsninger og endringer for studentaktivitet under covid-19-epidemien.


Informasjonsflyt med UiB

Det er etablert en beredskapsgruppe som har jevnlig dialog om eventuelle utfordringer, løsninger og endringer for studentaktivitet under covid-19-epidemien.

Hva gjør vi med studenter som jobber i andre institusjoner når de er i praksis/klinisk undervisning?

Studenter som har deltidsjobb ved en institusjon med obligatorisk infeksjonskontrollprogram og som følger retningslinjene for covid-19 utgitt av Folkehelseinstituttet kan møte i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen. Se EK dokumentet Ansatte med flere stillinger under pandemi

Utenlandske/norske studenter som ønsker å hospitere i sykehuset

Dette er ikke aktuelt i 2020. Se EK dokumentet Prioritering mottak av studenter/elever/hospitanter til pasientnær praksis i Helse Bergen

Hvilke retningslinjer gjelder for testing av studenter i praksis/klinisk undervisning?

Her gjelder samme retningslinjer som for ansatte i Helse Bergen se intranettside for informasjon: Prøvetakingstilbod for eigne tilsette

Hvordan håndterer vi det hvis en student blir smittet?

De samme rutiner som gjelder for ansatte skal følges Smittesporing og oppfølging i sykehus ved bekreftet positiv pasient/ansatt Covid-19
Leder/kontaktperson for studenten må også snarest kontakte Seksjon for fag og utdanning, e-post: student@helse-bergen.no