HELSENORGE

Strammar inn på besøksreglar

Grunna auka smitte i samfunnet strammar Helse Bergen inn på besøksreglene ved sjukehuset.

Vi oppmodar generelt pasientar og pårørande til å vurdere om besøket kan vente til pasienten kjem heim. Samtidig er det viktig for oss å legge til rette for besøk i sjukehuset. Følgande innstrammingar blir no innført:
 
  • Besøkande må gjere avtale med avdelinga før besøk
  • Kvar pasient kan kun ha to besøkande samtidig (rom for individuelle tilpasninger).
Frå tidlegare gjeld også følgande:
 
  • Du skal benytte munnbind
  • Du må ikkje komme på besøk om du er i karantene
  • Du må ikkje ha nyleg oppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, omgangssjuke eller liknande
  • Du må følge vanlege smittevernreglar som å ha god handhygiene