Stengt for biltrafikk mellom Sentralblokka og Glasblokkene i veke 43

I heile veke 43 blir vegen nord for Sentralblokka stengd for innkjøyring av bilar. Dette må gjerast på grunn av at store stålelement til Glasblokkene skal heisast inn på byggeplassen.

​Bygginga av del to av Glasblokkene er i full gang. I veke 43 skal store, tunge element som skal brukast til bygginga heisast på plass. For å få dette til må ein nytte ei kraftig mobilkran. Denne er så stor, og heiseradiusen så omfattande at det ikkje let seg gjere å halde innkøyringa i nord open.

Det vil då heller ikkje vere mogeleg å køyre inn til andre bygg aust for Sentralblokka - som UiB sine bygg, sjukehusapoteka og Verkstedsbygget til Haukeland. For å lage så lite problem som mogeleg vil entrepenøren gjere all heisinga i uke 43, men må altså stenge for bilar i denne veka.

Gangstien inn til Sentralblokka vil vere open. Dette er framleis den anbefalte vegen for også å komme seg til BB-bygget og Lab-bygget.

Entrepenøren vil skilte i Haukelandsvegen slik at køyrande som kjem denne vegen ikkje køyrer opp mot innkøyringa i nord. Kjem det køyrande likevel opp hit vil dei bli geleida vidare - enten til innkøyring ved Pasienthotellet eller ned til Ibsens gate via Edvard Griegs vei. (Forbi Kiwi og til venstre).

Sjå skisse:

Skisse som viser hvor det er stengt