HELSENORGE

Slik blir jula på sjukehuset

Vi er framleis opptatt av å hindre smitte inn i sjukehuset, men ønsker at dei som må feire jul på sjukehuset skal få sjå sine kjære. Besøksreglane vil gjelde også i jula, men besøkstida blir utvida.

Sjukehusparken pynta til jul.
Sjukehusparken pynta til jul.
Frå 23.12 til 26.12 og frå 31.12 – 02.01 vil besøkstida vere frå kl. 10.00 til 20.00.

Besøksreglane er dei same som før, du finn dei her:

Besøksreglar


Det er lov å ha med blomar når du kjem på besøk, det er også lov å sende blomar til sjukehuset med bud.

Som før må også alle pasientar som skal til sjukehuset i jule- og nyttårshelga, fylle ut skjema på helsenorge.no tre dagar før timen sin.

Du vil få tilsendt lenke til denne sida på SMS i forkant av timen din.

Det vil vere vektar til stades i døra til Sentralblokka i jule- og nyttårshelga, frå 08.00 om morgonen til kl. 20.00 om kvelden. 

Permisjon

For nokre pasientar vil det vere mogleg å få permisjon i jule- og nyttårshelga. Dette må avtalast med avdelinga. 

Det vil bli gjennomført ny pre-screening når pasienten kjem tilbake til sjukehuset etter enda permisjon dersom pasienten har vore utanfor sjukehuset i meir enn 24 timar.