HELSENORGE

Reduserer planlagd aktivitet

På grunn av press på blant anna intensivkapasiteten i sjukehuset og ein forventa auke i tilstrøyming av pasientar, går Helse Bergen ned eitt trinn på planlagt kirurgisk aktivitet ved Haukeland universitetssjukehus. Hovudgrunnane til den pressa situasjonen er mange innlagde barn med RS-virus, aukande tal på covid-19-pasientar og høgt sjukefråver blant dei tilsette.

Sjukehuset går og opp frå trinn 0 til trinn 1 på Pandemiplanen. Dette medfører at covid-19-pasientar og no kan bli tatt imot på ein av einingane i Mottaksklinikken.

​Alle pasientar må møte til avtalte timar som normalt. Pasientar som får timar utsett, vil bli kontakta i god tid av sjukehuset.


Reduksjonen i kirurgisk aktivitet gjeld ikkje Voss sjukehus eller Kysthospitalet  i Hagevik.

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen er for tida i gul beredskap.