HELSENORGE

Pasienter må komme, andre bør bli hjemme

Det er viktig at pasienter kommer til timene sine, selv om det er økt smitte i Bergen. En avtale på sykehuset er absolutt et nødvendig ærend. Men unngå å ta med pårørende eller følgeperson med mindre det er helt nødvendig.

På sykehuset er det satt i verk mange tiltak for å gjøre det mulig å holde avstand. Men noen steder er det nå vanskelig å holde 1-meteren. Derfor trenger vi at alle bidrar for å unngå smitte i sykehuset.

- Kun pasienter som har særskilt behov, for eksempel barn eller skrøpelige, kan ha med seg følge til timen. Det er kun lov å ha med en pårørende eller følgeperson til avtalt time. Vi vet at dette kan være vanskelig, men nå trenger vi færrest mulig pårørende og følgepersoner inn i sykehuset for å sikre nødvendig avstand mellom folk, sier fagdirektør Marta Ebbing.

marta ebbing_fagdirektør

- Vi vet at dette kan være vanskelig, men nå trenger vi færrest mulig pårørende og følgepersoner inn i sykehuset for å sikre nødvendig avstand mellom folk, sier Ebbing.

Det er ikke nødvendig å avtale følge til polikliniske timer med avdelingene i forkant.

- Møt presis til timen. Kommer du alt for tidlig, blir det fullt i ventearealene, og da klarer vi ikke å overholde 1-meteren. Hvis vi slipper inn mange pårørende eller følgepersoner, blir det plass til færre pasienter. Og da må vi kanskje avlyse timer for å klare å holde avstand. Vi ønsker oss ikke tilbake til mars, da vi «stengte ned» på poliklinikkene. Vi vil at pasienter skal få behandlingen de trenger, og at det skal være trygt å bevege seg i sykehuset for dem som må være her, sier Ebbing.

Kun helt nødvendige besøk

Noen steder, for eksempel på Kvinneklinikken, er det også innført besøksrestriksjoner. Andre steder er det fortsatt åpent for en eller to besøkende i visittiden etter avtale med avdelingene.

- Dersom det ikke er strengt nødvendig bør du unngå å komme på besøk i sykehuset. Og hvis du mener det er strengt nødvendig å besøke innlagte, må du avtale med avdelingen, og sette deg inn i besøksreglene og følge disse, oppfordrer Ebbing.

Det skal være trygt på sykehuset for pasienter og ansatte. Pårørende eller følgepersoner kan ikke ha symptom på luftvegsinfeksjon, være i hjemmekarantene eller vente på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte når de kommer på sykehuset.