HELSENORGE

Opptrapping av streiken i Helse Bergen

UNIO har varslet opptrapping av streiken i sykehusene fra 10.juni 2021. Dette berører 36 personer i Helse Bergen, i hovedsak sykepleiere og radiografer.

Oppdatert 04.06.21

Følgende enheter blir direkte berørt av streiken:

Tabell over streikeuttak

Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik skal forholde seg til arbeidsgiver på normal måte og har ordinær arbeidsplikt. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til konflikt@helse-bergen.no​​ 
 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oppdatert 04.06.21

Det ble dessverre ikke oppnådd enighet mellom Spekter og Unio i meklingen mellom partene. Unio har som følge av dette tatt ut 35 personer, hovedsakelig sykepleiere, i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 4. juni 2021. 
 
 
Streikeuttaket fordeler seg slik: 

Divisjon psykisk helsevern: 1
Forsknings- og utviklingsavdelingen: 1
Hudavdelingen: 3
Medisinsk klinikk: 2
Ortopedisk klinikk: 16
Personal- og organisasjonsavdelingen: 2
Radiologisk avdeling: 4
ReHabiliteringsklinikken: 2
Revmatologisk avdeling: 4


Det er vurdert at det ikke er fare for liv og helse ved dette streikeuttaket. 
Uttaket har imidlertid konsekvenser for driften i sykehuset på grunn av noe redusert kapasitet. 


Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik skal forholde seg til arbeidsgiver på normal måte og har ordinær arbeidsplikt. 

Vi informerer fortløpende på Innsiden om utviklingen knyttet til streiken.
Eventuelle spørsmål kan sendes til konflikt@helse-bergen.no​​