HELSENORGE

Omikron-varianten øker i Vestland

Mikrobiologisk avdeling sine analyser viser at omikron-varianten som forventet øker på Vestlandet.

Avdelingen analyserer daglig ca. 25 % av de positive koronaprøvene for omikron. Fram til 20.12 har avdelingen påvist omikron i 106 sars-CoV-2-positive prøver. 

 Av de ca. 25% som er undersøkt for omikronAv totalt antall Sars-positive
​Totalt antall påvist Sars-CoV-2
16.124%1%396        
17.1216%4%353
18.1211%​​

2%417
19.1220%9%292
20.1226%7%327

De to siste dagene har andelen omikron ligget på 20 til 26 prosent blant de 25 % av prøvene som har blitt undersøkt med hensyn på variant, og mellom 7 og 9 % dersom vi regner fra totalt antall sars-CoV-2 positive prøver. Den generelle forekomsten ligger nok en del lavere enn de høyeste prosentanslagene siden disse tallene inkluderer prøver fra utbrudd og pasienter med reiseanamnese, men vi ser en klar økende trend også blant tilfeldig undersøkte.  

Tallene på Analyser og funn er nå oppdatert på helse-berg​en.no/korona​

For mer informasjon, kontakt Kommunikasjonsavdelingen på 55 97 6000, eller info@helse-bergen.no