HELSENORGE

Om avstand og munnbind når du besøker sjukehuset

Frå 25. mars gjeld eit råd i samfunnet om at alle bør halde to meter avstand til andre - der du kan. Tometers-reglen gjeld eigentleg ikkje i sjukehus, men vi oppfordrar likevel alle til å halde god avstand til andre når du er på sjukehuset.

For pasientar, pårørande og besøkande gjeld Folkehelseinstituttet sine generelle anbefalingar om bruk av munnbind i offentlege rom. Ein er oppmoda om å bruke munnbind i situasjonar der ein ikkje kan halde ein meters avstand, men det er ikkje noko påbod om bruk av munnbind på sjukehuset. 

Tilsette i pasientnært arbeid bør bruke munnbind der tilstrekkeleg avstand ikkje er mogeleg.