Helsenorge

Nytt styre i Helse Bergen

Styret i Helse Vest har beslutta samansetning av nytt styre i Helse Bergen. Styret vart formelt oppnevnd i retaksmøtet 4. mars.  

Styret får følgjande samansetning: 

 • Svein Gjedrem, styreleder
 • Signy Midtbø Riisnes, nestleder
 • Rolf Martin Tande
 • Bjørn Østbø
 • Bente Enehaug-Rebnord (NY)
 • Kjeld Zacho Jørgensen (NY)
 • Hilde Christiansen (NY)
 • Karen-Anne Stordalen, ansattrepresentant
 • Irene Hopsdal, ansattrepresentant
 • Marianne Sæhle, ansattrepresentant
 • Geir Arne Sunde, ansattrepresentant

Gå til styresidene