HELSENORGE

Ny rapport: God effekt av internetterapi for depresjon

– Å tilby behandling på nett er like effektivt og kan nå fleire enn å tilby ein 50-minutts psykologsamtale ein gong i veka, seier psykolog og forskar Tine Nordgreen ved Haukeland universitetssjukehus til NRK.

Nordgreen har leia forskinga og oppstarten av emeistring som er rettleia internettbehandling mot angst og depresjon.

NRK melder at ein rapport som Forskningsrådet nyleg la fram, konkluderer med at behandling over internett har spesielt god effekt på behandling av psykiske lidingar.

Les heile saken på nrk.no: Ny rapport: Deprimerte får god effekt av terapi over internett
Les meir om emeistring