HELSENORGE

Mammografiprogrammet reduserer tilbudet i uke 7

I forbindelse med de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som er innført i Bergensregionen vil vi be om at kvinner som er invitert til Mammografiprogrammet på Danmarksplass ikke møter til timen dersom de er bosatt i andre kommuner enn Bergen kommune.

​Vi vil forsøke å nå kvinnene dette gjelder også per telefon. Det gjelder i denne omgang kvinner som har time  fram til 21. februar.

Alle som mister timen sin, vil bli kontaktet av Mammografiprogrammet med tilbud om ny time.