Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon

Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke.

​Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 kan danne antistoff mot koronavirus som gir beskyttelse (immunitet).  Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte. 

Vi ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivere som har gjennomgått COVID-19 infeksjon, har beskyttende antistoffer. Blodprøvene vil bli undersøkt med tanke på beskyttende effekt, og utvalgte givere vil bli bedt om å donere plasma til en studie for å se om slikt plasma kan hjelpe pasienter med COVID-19 sykdom. Det kan være aktuelt å gi flere ganger.

Vi ønsker at du melder deg til Blodbanken dersom du:

  • Er godkjent blodgiver OG
  • Har fått påvist infeksjon med COVID-19 (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg), ELLER
  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon. (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus).

Vi ber blodgivere om å ta kontakt med Blodbanken etter påske, helst på e-post blodbanken@helse-bergen.no  eller på telefon 55 97 30 17, for å gjøre avtale om blodprøvetaking.

Det kan i en senere fase bli aktuelt å rekruttere personer med gjennomgått COVID-19 infeksjon som ikke har donert blod før, men det vil bli gitt informasjon om dette ved en senere anledning. Interesserte blodgivere kan gi sitt samtykke til å bli med i studien ved å registrere seg på «koronastudien.no».