HELSENORGE

Koronafilmer på flere språk

Sammen med egne ansatte er det nå produsert fem filmer om covid-19-situasjonen på sykehuset. - Nå håper vi å nå flere av pasientene våre og deres pårørende med viktig informasjon, også de som ikke forstår norsk, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

ansatte  koronafilm
De fem filmene inneholder informasjon om smitteverntiltak og hvordan en som pasient og pårørende skal folde seg til timer og besøk på sykehuset under korona-pandemien.  

Det er ansatte fra ulike avdelinger på sykehuset som ønsker velkommen og gir informasjon - på sitt eget språk. Filmene er laget på de vanligste fremmedspråkene som benyttes på sykehuset:

- Det er veldig kjekt at vi har kunne bruke egne ansatte i denne produksjonen. De er gode representanter for sykehuset, og det er svært tillitsvekkende at det er de som jobber her som ønsker velkommen og gir sentral informasjonen, sier Vigander.

Filmene er laget av Kommunikasjonavdelingen etter initiativ fra Seksjon for prestetjeneste og etikk og i samarbeid med seksjon for samhandling og brukerrepresentant.

Klar kommunikasjon som bygger tillit
Gjennom nesten ett år med pandemi har det vært svært viktig med informasjon til befolkningen. Haukeland har hatt noe informasjon om smitteverntiltak på andre språk, men det har lenge vært behov for å lage bedre informasjon til de som ikke forstår norsk.

Leder for prestetjeneste og etikk, Liv Ingrid Svela, mener det viktigste filmene kan bidra til er å skape trygghet.

- Det er viktig at vi som sykehus er inviterende. Både i pandemien, men også ellers, mister vi folk på grunn av utrygghet og fordi de opplever sykehuset som fremmed. Å bli ønsket velkommen på sitt eget språk er viktig for å få tillit, sier Svela.

Samtidig er det sentralt med tydelig informasjon om hvilke smitteverntiltak sykehuset har. 

- I mange kulturer er det helt unaturlig at ikke flere følger en pasient eller besøker en av sine som er innlagt. Det er jo ikke mulig nå under pandemien - og sjelden ellers. Dette er viktig å gi tydelig informasjon om, og samtidig forklare at pasienten likevel er ivaretatt på sykehuset, sier Svela. 

Se, bruk og del
Filmene er publisert på den engelske korona-nettsiden vår, på Innsiden og vil bli delt i sosiale medier. I tillegg samarbeider vi med personer og organisasjoner for å få informasjonen ut til de den er ment for.

- Vær med å spre filmene. Dersom du kjenner til organisasjoner eller personer, facebooksider eller andre kanaler, er det flott at du tipser eller deler en lenke til en film. De færreste oppsøker nettsiden, så vi trenger hjelp med å få filmene ut der folk er, sier Vigander.