Innkøyring i nord stengt ut 2020

Den 2. januar blir innkøyringa nord i Sentralblokka på Haukeland stengd for bilar, syklande og gåande. Dette skjer fordi sjukehuset skal bygge ny underjordisk gangtunnel i tillegg til å få på plass annan komplisert infrastruktur mellom dei to bygga.

Innkøyring i nord blir stengt heile 2020
Bygginga av del to av Glasblokkene er i full gang. Som ein del av det totale arbeidet med å smelte saman Glasblokkene og Sentralblokka skal mykje infrastruktur - blant anna transportbånd og ny gangtunnel mellom dei to bygga på plass.
 
- Dette arbeidet vil dessverre innebere at vi må stenge innkøyringa i nord.
All biltrafikk inn og ut av parkeringsdekket i Sentralbokka må derfor skje i sør. Gåande og syklane kan heller ikkje komme inn her, seier programleiar for Glasblokkene, Helge Bergmann.
 
Stenginga skal i utgangspunktet vare til 31.12.20.
 
Raskaste veg for pasientar, pårørande og tilsette som kjem gåande eller syklande frå nord vil vere å nytte gangstien mellom Gamle hovudbygg og Sentralblokka.
 
Situasjonen vil bli ganske lik som den var då innkøyringa var stengt ei veke i veke 43 i haust. Det vil seie at det då heller ikkje vil vere mogeleg å køyre inn i nord til andre bygg aust for Sentralblokka - som UiB sine bygg, sjukehusapoteka og Verkstedsbygget til Haukeland.
 
Entrepenøren vil skilte til innkøyringa i sør. Det skal og settast ut trafikkdirigentar som skal handtere endringa.
Har du spørsmål? Ring 55 97 60 00 eller send ein epost.