Helsenorge

Inngang sør i Sentralblokken forbeholdt pasienter

Alle pasienter som har time i Sentralblokken skal svare på noen kontrollspørsmål før de slippes videre inn lokalene. Dette gjør vi for å forebygge at noen tar med smitte inn i sykehuset. For å sikre god avstand mellom folk, forbeholdes inngang sør til pasientene. 

sentralblokka inngang sør

Inngang sør

Les mer om oppmøte til timeavtaler i Helse BergenFor å sikre mest mulig effektivt håndtering av pasienter som skal gjennomgå kontrollspørsmålene («pre-screening»), har vi satt av arealer til dette i en egen stasjon innenfor inngang sør i resepsjonsområdet. 

For å unngå kødannelse her, ber vi ansatte bruke inngangen fra parkeringsdekket øst (ved røykerommet), eller i underetasjen (inngang ved Parkbygget). Disse inngangene er forbeholdt ansatte.