Helsenorge

Inneliggende pasienter må være på sengeposten

Inneliggende pasienter må holde seg fysisk på den sengeposten de tilhører. Det har beredskapsledelsen for koronavirus-pandemien i Helse Bergen innført som et smitteverntiltak fra 21. mars. 

Unntak er når pasienten må bevege seg utenfor posten av hensyn til nødvendig diagnostikk og behandling.

- Det er forståelse for at denne begrensningen i pasientenes bevegelser i sykehuset kan være vanskelig å overholde for noen pasienter i spesielle situasjoner, og det kan derfor gjøres enkelte unntak. Slike unntak må bli opp til den stedlige ledelsen ved aktuelle sengepost å vurdere, sier fagdirektør Marta Ebbing. 
 
Tiltaket er forankret hos lederen av Brukarutvalet.