HELSENORGE

Hjerneveka 2016

Aldring - kva skjer med hjernen vår?

​Tysdag 22. november og onsdag 23. november blir det foredrag i Store auditorium, 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus, med tema hjernen.

Tysdag kl 18.00-19.30:

 • Kva skjer med energiforbruket i hjernen?
  Prof. Laurence Bindoff, Nevrologisk avdeling, HUS
 • Seier arvestoffet noko om vi kan bli dement?
  Dr. med. Charalampos Tzoulis, Nevrologisk avdeling, HUS
 • Sjukdomar som kan gi demens
  Prof. Ole-Bjørn Tysnes, Nevrologisk avdeling, HUS

Onsdag kl 18.00-19.30:

 • Når hjernen slår seg vrang! Symptom på hjerneslag.
  Prof. Ulrike Waje-Andreassen, Nevrologisk avdeling, HUS
 • Om slaget rammar er ikkje slaget tapt! Akuttbehandling.
  Dr. med. Annette Fromm og Solveig Glad, Nevrologisk avdeling, HUS
 • Ta vare på din fantastiske hjerne!
  Førebyggjande behandling.
  Dr. med. Nicola Logallo, Nevrologisk avdeling, HUS

Velkommen skal du vere, gratis inngang.