Helsenorge

Helsedirektoratets notat om prioritering

Under koronavirus (covid-19)-pandemien vil det være nødvendig å gjøre mye strengere prioriteringer enn vi er vant med i den norske offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet et notat som skal hjelpe oss i helsetjenesten å prioritere riktig.

Se notatet "Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien"

Målet er mest mulig god helse for de tilgjengelige ressursene, fordelt på en rettferdig måte. Samtidig er det viktig å unngå smittespredning, og øke kapasiteten til å ivareta alvorlig syke pasienter.

Notatet ble publisert 26. mars etter en kort høringsrunde hvor bl.a. Helse Bergen gav innspill. De vanlige prioriteringskriteriene gjelder: 

  1. Nyttekriteriet - Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten
  2. Ressursbruk - Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på
  3. Alvorlighet - Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden.

Notatet gir noen overordnete føringer, for eksempel om hvilke grupper pasienter som nå ikke bør innlegges i sykehus selv om de er alvorlig syke.
 
Notatet og prioriteringskriteriene gjelder også for avtalespesialister og andre private aktører som leverer helsetjenester på det offentliges regning.

- Notatet er nyttig fordi det gir oss en retning, men det vil kreves detaljering i ulike fagmiljøer og på tvers av fagmiljø og tjenestenivå for å gi oss enda mer konkrete føringer å prioritere ut fra. Vi ønsker å være åpen om våre prioriteringer, og har dialog med brukerrepresentanter, vernetjeneste og tillitsvalgte om arbeidet, sier fagdirektør Marta Ebbing.