HELSENORGE

Helse Bergen krev ikkje test etter vinterferien

Bergen kommune oppmodar måndag 8. mars alle som har vore på vinterferie utanfor kommunen om å teste seg og halde seg heime til svaret er klart, uavhengig av andre test-kriterier. I Helse Bergen følgjer vi framleis gjeldande nasjonale anbefalingar og innfører ikkje krav om testing for covid-19 smitte etter vinterferien, verken for pasientane våre eller dei tilsette.- Kriteria for å teste seg er framleis at du har symptom som kan vere covid-19, eller du er definert som nærkontakt til ein person med påvist covid-19, seier smittevernoverlege Dorthea Hagen Oma.

- Det er dei same kriteria som framleis gjeld, understrekar ho. 

I tillegg må også dei som har vore i utlandet teste seg når dei kjem til Noreg, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.