HELSENORGE

Helse Bergen har igjen avtale for pasientreiser i dei fleste kommunar

Sidan midten av oktober har Helse Bergen vore utan avtale for transport av pasientar med rekvisisjon i fleire distriktskommunar. No har vi snart nye avtalar på plass i alle kommunar forutan tre. Dei fleste avtalane trer i kraft allereie 24. februar.

- Dette betyr at pasientane igjen får transport av helseføretaket og slepp å legge ut for reise med rekvisisjon sjølve, for så å søke dekning av utgifter i etterkant, seier avdelingssjef Ann-Mari Høiland, Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen.

Det er inngått nye avtalar om køyring av pasientreiser i følgande område:

Austevoll kommune, tidlegare Fusa kommune (ein del av Bjørnafjorden kommune), Osterøy kommune*, deler av Kvinnherad kommune (Ølve og Hatlestrand) *, Kvam kommune, Gulen kommune, Masfjorden kommune, Alver kommune og Austrheim kommune.

* I området Ølve/Hatlestrand (Kvinnherad kommune) og Osterøy kommune er det avtale om køyring i tidsperioden 06.00 – 18.00 – alle dagar. For Osterøy er det tildelt kontrakt, men avtalen er ikkje signert. Det er forventa oppstart  6.april.

For dei andre områda har helseføretaket avtale om køyring heile døgnet.

- Ved overgang til nye avtalar vil vi sørge for at reiser som alt er rekvirert blir ivaretatt og sendt over til transportør, opplyser Høiland.

- Og vi har blitt einige med dagens transportørar om å fortsette noverande praksis inntil dei nye avtalane trer i kraft.

Sjå status for dei ulike områda/kommunane

Følgande kommunar/område er fortsatt utan avtale om køyring av pasientreiser:

I Samnanger kommune, Vaksdal kommune og Modalen kommune står Helse Bergen utan avtale.  Inntil vidare fortset noverande praksis her.

I tillegg vil området Ølve/Hatlestrand (Kvinnherad kommune) og Osterøy kommune vere utan avtale om køyring kveld og natt (mellom kl.18.00 og kl.06.00).

Følgande kommunar/område er ikkje berørt av nye avtalar, her har Helse Bergen avtale om køyring av pasientreiser frå før:

Tidlegare Os kommune (ein del av Bjørnafjorden kommune), Fedje kommune, Voss kommune, Bergen kommune, Askøy kommune og Øygarden kommune.
I Ulvik kommune er det avtale om køyring ut av kommunen heile døgnet, og i kommunen på kvardagar mellom kl.0600 og 18.00.