Haukeland universitetssjukehus om innleggingar frå Askøy

Orientering frå Haukeland universitetssjukehus om innleggingar frå Askøy.

Status tirsdag 18. juni klokka 11:


BARN

• Innlagd i perioden søndag 16. juni kl. 15 til tirsdag 18.juni: 1
• Antall inneliggande tirsdag 18. juni: 1

• Innlagd frå Askøy totalt : 16


VAKSNE:

• Innlagd i perioden søndag 16.juni kl.15 til tirsdag 18.juni kl. 11: 1
• Inneliggande tirsdag 18.juni kl. 11: 5

• Innlagd frå Askøy totalt: 60
Status søndag 16. juni klokken 16:
 • 6 voksne innlagte siden siden fredag.
 • 6 voksne inneliggende.  Ingen kritisk syke.  
 • Det har ikke vært innlagt noen barn siden forrige status. 
---------------------------------------------------------------------------------------Det blir ingen oppdatering lørdag 15. juni. Neste oppdatering blir søndag 16. juni kl.16:00
-------------------------------------------------------------------
Status fredag 14.juni kl. 08:00: 1 voksen innlagt siste døgn
 • Innlagte pasienter siste døgn: 1 voksen
 • Inneliggende pasienter: 4 voksne, ingen av disse er kritisk syke
 • Totalt antall innlagte fra Askøy: 65 (50 voksne, 15 barn)

-----------------------------------------------------------------

Status torsdag 13. juni kl. 12.15:

Pasient fra Askøy døde

- En pasient fra Askøy døde onsdag 12. juni på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist campylobacter. Pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken vet vi derfor ikke. Det vil bli foretatt obduksjon. Dødsfallet er rutinemessig meldt til fylkeslegen og politiet, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Informasjonen gis i samråd med pårørende. Ytterligere detaljer vil ikke bli gitt.

Kontaktperson: Erik Vigander, 90133771 

---------------------------------
Status torsdag 13 kl 07: 2 voksne pasienter innlagt siste døgn.
 • 7 voksne inneliggende.
 • Ingen barn innlagt eller inneliggende.
 • Totalt innlagt fra Askøy hele perioden: 64 (49 voksne, 15 barn)

---------------------------------------------------------------------

Status onsdag 12 kl 07: Ingen fra Askøy innlagt siste døgn

BARN

 • Innlagt fra Askøy totalt : 15
 • Innlagt fra perioden - tirsdag 11.jun kl.07- til onsdag 12.juni kl 07: ingen
 • Antall inneliggende onsdag 12. juni kl.07: ingen
VOKSNE:

 • Innlagt fra Askøy totalt: 47
 • Innlagt fra perioden tirsdag 11.jun kl.07- til onsdag 12.juni kl 07: ingen
 • Inneliggende onsdag kl 07: 8 voksne
 • Ingen av pasientene er kritisk syke
Vi har god lab-kapasitet.Oppdatert status tirsdag 11. juni kl. 7.30

Innleggelser siste døgn:
Totalt: 7
Voksne: 5
Barn: 2
 
Inneliggende tirsdag 11. juni kl. 7.30: Totalt 15
Voksne: 14
Barn: 1
 
Totalt innlagte fra Askøy: 62
Voksne: 47
Barn: 15

• Ingen av pasientene er kritisk syke
• Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har oppbemannet noe for å være helt trygg på at vi har nok kapasitet til å ta i mot pasienter som kommer fremover.

Ny oppdatering kommer på formiddagen onsdag 12. juni.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør, Erik Vigander, 90133771, erik.vigander@helse-bergen.no


---------------------------------------------
Oppdatert status mandag 10. juni kl. 10.00:

BARN:
• Innlagte fra Askøy totalt hele perioden: 13
• Innlagte søndag 9. juni kl. 1000 - mandag 10. juni kl. 1000: Ingen
• Antall inneliggende mandag 10. juni kl. 10: Ingen

VOKSNE:
• Innlagte fra Askøy totalt hele perioden: 42
• Innlagte fra perioden søndag 9. juni kl. 10.00 - mandag 10. juni kl. 10.00: 8

 
• Antall inneliggende mandag 10. juni kl 1000: 18
•Totalt antall innleggelser hele perioden (voksne og barn): 55

 
• Ingen av pasientene er kritisk syke
• Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har oppbemannet noe for å være helt trygg på at vi har nok kapasitet til å ta i mot pasienter som kommer fremover.

Ny oppdatering kommer på formiddagen tirsdag 11. juni.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør, Erik Vigander, 90133771, erik.vigander@helse-bergen.no

-------------------------------------------------------

Oppdatert status for perioden søndag 9. juni

BARN:
 • Innlagte fra Askøy totalt: 13
 • Innlagte fra perioden lørdag 8. juni kl. 14.15 - søndag 9. juni kl. 14.15: 2 
 • Antall inneliggende søndag 9. juni kl. 14.15: ingen

VOKSNE: 
 • Innlagte fra Askøy totalt: 34 
 • Innlagte fra perioden lørdag 8. juni kl. 14.15 - søndag 9. juni kl. 14.15: 12
 • Antall inneliggende søndag 14.15: 18 voksne

 • Ingen av pasientene er kritisk syke
 • Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har i dag besluttet å oppbemanne noe for å være helt trygg på at vi har nok kapasitet til å ta i mot pasienter som kommer fremover.
Ny oppdatering kommer mandag 10. juni ca klokken 15.00.

Kontaktperson: 
KommunikasjonsdirektørErik Vigander, 90133771, erik.vigander@helse-bergen.no

------------------------------------------------------------------- 

Oppdatert status for perioden lørdag 8. juni 08.30 -14.15:

 • 4 nye pasienter ankommet (3 voksne, 1 barn)
 • 3 voksne pasienter er meldt,  og kommer om kort tid
 • 7 pasienter er utskrevet i løpet av formiddagen. Vi forventer at flere blir utskrevet ila dagen. 
 • Klokken 14.15 er det totalt 14 pasienter inneliggende fra utbruddet på Askøy (10 voksne, 4 barn) 
 • Ingen av pasientene er alvorlig rammet. 
 • Vi har kontroll på situasjonen, og har beredskap til å øke kapasiteten på sykehuset ved behov.
Ny oppdatering kommer søndag ca klokken 16.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert​ status lørdag 8. juni 2019 kl. 09.00: 

 • Totalt antall innlagte fra Askøy på Haukeland: 34
 • Totalt siste 24 timer: 14
 • Totalt inneliggende 0900 lørdag: 19
 • Ingen kritisk syke
Voksne:
 • Totalt: 22
 • Siste 24 timer: 12
 • Inneliggende 0900:16
Barn: 
 • Totalt: 12
 • Siste 24 timer: 2
 • Inneliggende kl 0900: 3

-------------------------------------------------------------------------

Oppdatering tirsdag 11. juni klokken 12.00 

- Bakteriene kommer fra samme smittekilde

- Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har nå foretatt en ytterligere analyse av de første 6 pasientprøvene fra Askøyutbruddet og bekrefter at disse er genetisk identiske. Det betyr at de kommer fra samme smittekilde. Funnene er gjort ved at campylobacter-stammene er helgenomsekvensert. Folkehelseinstituttet vil få oversendt disse resultatene, sier seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Mikrobiologisk avdeling.

- Til nå har Mikrobiologisk avdeling analysert 36 prøver fra innlagte pasienter, hvorav Campylobacter er påvist i alle, sier Kommedal. 
 
For ytterligere spørsmål:
Kontakt Kommunikasjonsavdelingen
på tlf: 55 97 60 00 


Oppdatert 7. juni 2019 kl. 15.45: 

Campylobakter påvist hos innlagte fra Askøy


- Analysene fra flere av de som har vært innlagt på Haukeland viser at de har bakterien Campylobakter i avføringen. Dette er den vanligst rapporterte bakterien som gir mage – og tarminfeksjon hos voksne og barn, og forekommer i flere tusen tilfeller i Norge hvert år. 

- De vanligste symptomene er magesmerter, oppkast og diare’. I de aller fleste tilfeller er dette ikke farlig og man trenger vanligvis ikke behandling. Viktigste tiltak er å få i seg nok drikke, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun. 

- Sårbare grupper som små barn, eldre, kronikere og  gravide bør ha lav terskel for å kontakte lege.  Ikke minst må pasienter med dårlig allmenntilstand gjør dette, sier Bruun.

Totalt har 26 pasienter fra Askøy vært innlagt siste døgn, 10 barn i alderen 3 måneder til 10 år og 16 voksne i ulik alder. 

- De fleste er allerede skrevet ut. Vi har god oversikt og kontroll over kapasiteten i sykehuset, og er i løpende dialog med Askøy kommune.


---------------------------------------

- Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sier Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

-Totalt er det innlagt 18 personer fra Askøy på sykehuset med mage-tarmsymptomer. Åtte av disse er barn. Ingen av pasientene er kritisk syke, men ligger til observasjon. Vi venter på analyseresultater for å klargjøre om innleggelsene har en felles årsak. Vi prioriterer å få prøveresultatene klare så raskt som mulig for å bekrefte eller avkrefte mistanken om at dette er et utbrudd av en mage- og tarminfeksjon. Vi vil informere når dette er klart.

-Sykehuset har iverksatt nødvendige tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta imot flere pasienter. Vi oppfordrer spesielt kronisk syke, små barn og eldre om å kontakte legevakt ved symptomer som nedsatt allmenntilstand og mage-tarmsymptomer.

-Vi er i god dialog med Askøy kommune og følger situasjonen fortløpende, sier Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktperson: kommunikasjonsdirektørErik Vigander, 90133771, erik.vigander@helse-bergen.no.