HELSENORGE

Haukeland og Haraldsplass er i grøn beredskap

På grunn av den pågåande smittesituasjonen, auka volum av inneliggande pasientar og fravær og sjukdom blant personell, har Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) høyna beredskapen til grønt nivå.

​- Grønt beredskapsnivå betyr at situasjonen er uavklart og at det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak, seier administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus. Vi følger situasjonen tett og overvaker fortløpande kapasiteten i sjukehuset. Det kan bety at vi må redusere antall planlagte operasjonar, innleggingar og konsultasjonar, Eivind Hansen.

Sist dei to sjukehusa i Bergen var i grøn beredskap var 15. juni. Tirsdag morgon var det ni innlagte på Haukeland og fem på Haraldsplass.

- Auka smitte i samfunnet, utover covid-19, utfordrar kapasiteten ved sjukehusa, både knytta til fleire pasientar inn og fravær blant våre tilsette. Denne situasjonen følger vi nøye, og derfor går vi i beredskap for å kunne koordinere oss betre og raskare, seier Kjerstin Fyllingen,  administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Det vil førebels ikkje bli innført smittevernrestriksjonar i sjukehuset, men sjukehusdirektørane oppmodar publikum til å begrense besøk.

Les meir om timeavtale og besøk ​til Helse Bergen​

- Det er viktig å skjerme dei mest sårbare pasientane og vårt nøkkelpersonell for smitte, så vi oppmodar generelt pasientar og pårørande til å vurdere om besøket kan vente til pasienten kjem heim, seier Hansen.