HELSENORGE

Har du barn mellom 3 og 11 år som kan ha nytte av å ta influensavaksine?

Klinisk forskningspost for barn søker barn i alderen 3-11 år som ønsker sesonginfluensavaksinen og som kan delta i en studie av immunresponsen hos barn.

Gutt som skal få vaksine.
 Eirik er ett av barna som deltar i studien. Han fikk 1. dose med influensavaksine denne uken.
​Studien ved Haukeland er del av en internasjonal studie på immunforsvarets respons etter vanlig sesonginfluensavaksine i ulike land og aldersgrupper, fra spebarn til de eldre. 50 barn fra 3-11 år fra Bergen skal delta. Barn er ikke små voksne, og det er viktig med dybdekunnskap om hvor lenge, hvor raskt og i detalj hvord​an immunresponsen er hos barn i forhold til eldre. Immunresponsen hos barn i Norge og i India skal også sammenlignes.

Her kan du lese mer om studien:

​Hva innebærer deltakelse i studien for barnet ?

Barnet vil bli vaksinert med to doser influensavaksine med én måneds intervall. Vi skal måle antistoffer i spytt og blod og se hvor raskt de dannes og ikke minst hvor lenge de varer. Vi tar spytt og blodprøver tidlig (innen en uke etter vaksinen) og deretter etter 2. dose, og så en gang etter 3, 6 og 12 måneder for å se hvor lenge responsen varer.
 

Kjenner du et barn som ville ha nytte av å delta? 

Fordeler med å delta: Barnet beskyttes mot influensa og bidrar til indirekte beskyttelse av andre voksne i familien eller utsatte familiemedlemmer.

Ulemper med å delta: Må kunne stille opp med spytt og ta blodprøver på Klinisk forskningspost for barn. Barnet får Emla krem (lokalbedøvende krem) på før blodprøvetaking i barnetilpassete omgivelser.


Influensavaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i flere land, bla Finland, England, Canada og USA. Den er godkjent til barn fra 6 måneder. I Norge er sesonginfluensavaksinen anbefalt til barn med risikofaktorer eller til barn av voksne med immunsvekkelse, og gis i to doser. Ca. 20-30 prosent av alle barn smittes hvert år av influensa, og barn regnes som hovedsmittekilden til influensa i samfunnet. Barn og eldre er overrepresentert blant dem som innlegges. 

Ønsker du at ditt barn skal delta i studien?

Kontakt:
Klinisk forskningspost for barn: Tlf. 55975720/ mail: kfpb@helse-bergen.no