Gåver som kjem samfunnet til gode

Saman med universitetsrektor Dag Rune Olsen skriv vår administrerande direktør Eivind Hansen om gåver som kjem samfunnet til gode.

Det gjer dei i ein kronikk i BT denne veka.
Dei to meiner private tilskot aukar evna vår til å drive fri og uavhengig forsking.

Her kan du lese kronikken