HELSENORGE

Formidlingspris til Geir Olve Skeie

Overlege og musikkprofessor Geir Olve Skeie får Norsk nevrologisk forenings formidlingspris for sine fortellingar om musikkens påvirking på hjernen.


Geir Olve Skeie sitter ved flygel

- Han får denne prisen for sin fantastiske formidling om musikk og hjernen - både på Hjernerådets store møter i Oslo og ein rekkje andre møter rundt om i landet, seier leiar for Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

 - Geir Olve har ei unik evne til å vise korleis musikken og dens påvirking på hjernen kan brukast terapeutisk til personer med hjerneskade eller hjernesjukdommar som Parkinsons og demens. Nyare forsking viser at det å lytte til, eller spele, musikk påvirker fysiologiske prosesser i hjernen og kan vere til hjelp i behandlinga av ulike sjukdommar. Geir Olve er veldig god til å fortelle om desse prosessane.

Denne prisen blir delt ut av Norsk nevrologisk forening til nevrologar som har formidla nevrologi og hjernehelse på ein eksepsjonell måte. Tidlegare prisvinnare er blant andre redaktør av Tidsskriftet for Den norske legeforeningen Are Brean, suksessforfattaren Kaja Nordengen og Brage-prisvinnar Espen Dietrichs.

Stolte kollegaer 

- Geir Olve framstår som ein flott ambassadør for nevrofaget, han har bidratt til å gjere ein større gruppe nysgjerrige på hjernen og hjernens funksjon. Vi jobber i eit fag som lett kan bli oppfatta som litt vanskeleg tilgjengeleg, og Geir Olve bidrar til å bryte ned desse stengslane, og hjelper til å halde fokuset på hjernehelse i befolkninga, skryter sjefen for Nevrologisk avdeling, Petter Schandl Sanaker.

Prisen vart delt ut under arrangementet Nevrodagane, torsdag 29. oktober.