HELSENORGE

Forhåndsstemming på sjukehuset 2021

Det blir mulig å forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget 2021 ved Haukeland universitetssjukehus.


Fra 6. til 10. september 2021 kl.​ 10-16 er det mulig å forhåndsstemme i foajeen i Sentralblokka, både for ansatte, pasienter og pårørende.​​

​Selve forhåndsstemmingsdagen blir den 10. september.

Tid og sted:

09.00 - 11.00 Gamle hovedbygg - ambulerende
09.00 - 11.00 Parkbygget 2. etasje
09.00 - 11.00 Kvinneklinikken - stasjonært
12.00 - 14.00 Kvinneklinikken - sengepost
10.00 - 16.00 Sentralblokken - Foajeen i 0. etasje
12.00 - 14.00 Sentralblokken - sengepostene i 1. etasje
09.00 - 15.00 Sentralblokken - sengepostene i 4. etasje
09.00 - 15.00 Sentralblokken - sengepostene i 5. etasje
09.00 - 15.00 Sentralblokken - sengepostene i 6. etasje
09.00 - 15.00 Sentralblokken - sengepostene i 7. etasje​​


• Forhåndsstemmegivning ved institusjoner er primært for beboerne/pasientene, men alle velgere har adgang til å avgi forhåndsstemme. Det er dermed anledning også for pårørende eller personale å avlegge forhåndsstemme ved institusjonen.
 
• Valgmedarbeiderne vil først ta imot stemmer i det avtalte stemmelokalet, deretter vil de oppsøke pasientrommene dersom det er sengeliggende beboere/pasienter som ønsker å avgi stemme. Vi vil sette pris på om institusjonen har tilgjengelig en oversikt over hvilke pasientrom som skal besøkes.
 
Legitimasjon:
Ifølge valgloven skal alle som skal avlegge stemme vise legitimasjon, men de som oppholder seg i en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte sin identitet. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg.
 
Valgkort:
Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir. For velgere som ikke har med seg valgkort, vil valgfunksjonæren skrive ut et nytt.