HELSENORGE

Flyttar parkeringsbommar ved Augebygget og KK

For å unngå trafikkfarlege situasjonar skal bommane ved Jonas Lies vei flyttast lengre inn i området.

Bommane blir fjerna frå avkøyrsla, og flytta inn på området forbi hovudinngangen på framsida av Augebygget. Dei nye bommane blir satt opp før parkeringsområdet foran Kvinneklinikken (KK).

Det vil bli mogleg med av- og påstiging ved Augebygget utan å passere bommen.

Arbeidet med å tilrettelegge for endringane har starta og vil pågå til og med veke 50.

Sjå kart over endringane:

Kart med endringer. Grafikk