HELSENORGE

Fire pasientar og fire nye tilsette bekrefta smitta

Smittesporing har avdekka tre pasientar som har testa positivt etter utskriving ved avdelinga på Haukeland som hadde eit utbrot i helga.

Det er og avdekka at ein pasient som er flytta til ei anna avdeling er positiv. I forbindelse med smittesporing og testing rundt denne pasienten er det oppdaga fire smitta tilsette.

Smittesporing og testing heldt fram gjennom denne veka, seier smittevernoverlege Dortha Oma som legg til at det er elles ikkje er funne fleire positive prøvar etter testing som er gjort ved avdelinga som hadde eit utbrot i helga.​

I forbindelse med utbrotet i helga er nå det totale talet på smitta slik:

Sju pasientar er smitta (tre av desse testa altså positivt etter utskriving).
Ni tilsette er smitta.​​