HELSENORGE
Presentasjoner og plakater

Fagdag om flerkulturell kommunikasjon, tro og livssyn vel gjennomført

140 deltakere var påmeldt fagdagen som ble arrangert på Bikuben kurs- og konferansesenter 18. november. Målet var å øke kunnskap om temaer knyttet til åndelig og eksistensiell omsorg overfor pasienter og personer med en annen kulturell bakgrunn.

beate husa -foto
Åpning ved Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune.

Fagdagen var et samarbeid mellom seksjon for prestetjenester og etikk, Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Statsforvaltaren i Vestland.

- Etter stor oppslutning i 2019 var det ingen tvil om at vi ønsket å gjenta konferansen. Koronaen satte en stopper for arrangementet i 2020, men i år klarte vi å gjennomføre til tross for smittevernrestriksjoner.  Det var god oppslutning også denne gang, med over 140 påmeldte deltakere fra ulike helseaktører, frivillige organisasjoner og tro- og livssynsorganisasjoner. Både arrangører og deltakere var godt fornøyde, sier Panita Laksuktom, kulturrådgiver i Helse Bergen. 

- Vi ønsket med det å skape en møteplass der ulike personer på ulike nivåer og på tvers av ulike etater kunne komme sammen og diskutere viktige temaer knyttet til flerkulturell kommunikasjon, sier Øyvind Rise, sykehusprest. 

Presentasjoner fra fagdagen

Plakater fra fagdagen 

Lenke til evaluering av fagdagen


 
panelsamtale-foto

Ronny Heimli, spesialrådgiver, Etat for Sykehjem, Bergen kommune, Øyvind Rise, sykehusprest, Haukeland universitetssjukehus, Caroline Thevanathan og Emma Alexander, pedagog og koordinator, Empo - flerkulturelt ressurs senter og Lars Johan Danbolt, Religionspsykologis forskningssenter, Sykehuset Innlandet og professor, MF vitenskapelige høgskole og Sjur Lehmann, Fylkeslege, Statsforvalteren Vestland, diskuterte i en panelsamtale om teamet ledet av Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen.

prat -foto

Dialog mellom deltakerne og representantene fra STL.